Mi indítja el cselekvéseinket?

A racionális észjárás szerint először eldöntjük – azaz kigondoljuk -, hogyan cselekszünk, ezután pedig végrehajtjuk az eltervezett lépéseket.

Azonban tévhit, hogy kizárólag gondolkodási folyamat eredménye lenne minden lépésünk!


Gyakran elhangzik: „minden csak akarat / választás kérdése”.

Mégis, miért kerülünk akaratunk ellenére – akár ismétlődően – olyan helyzetekbe, melyek szenvedést okoznak? Ezt szerettük volna?

Nem, dehogyis!

Mindenki szeretetre, elfogadásra, sikerre vágyik – azonban más és más útvonalakat választ ennek elérése érdekében.


Választásaink pedig attól függenek, hogy milyen viselkedési mintákat tanultunk meg működtetni, illetve gátolni.

Generációk óta folyamatosan “megoldásokat” tanulunk: hogyan érhetjük el a “biztonságot”, a “kapcsolatra való alkalmasságot”, illetve hogyan kerülhetjük el mindazt, ami ezeket veszélyezteti.

Keresünk és elkerülünk. Keressük a biztonságot; kerüljük a fájdalmat – mely elménk számára a veszéllyel egyenértékű. A testi és lelki fájdalom érzékelése, illetve kivédése azonos agyi mechanizmusokra épül, és azonnal, gondolkodás nélkül reagálunk rá. Amennyiben automatikus reakciónk kellemetlen következményekkel jár, az adott cselekvés és a hozzá tartozó érzelem onnantól kezdve blokkolt, gátolt lesz, majd feldolgozandó traumaként tárolódik, és adódik tovább – akár generációkon át.


Érthetetlennek tűnő viselkedési mintáink gyökere minden esetben megtalálható a korai gyermekkorban, illetve a családfában!

newtons-cradle-256213_1920

Idézzünk csak fel egy eseményt, amikor szembesültünk egy megütközést kiváltó helyzettel!

Minden esetben úgy cselekedtünk, ahogyan azt utólag helyesnek tartottuk, illetve ahogyan azt másnak javasoltuk volna?

Adott viselkedésed előtt gondolkoztál azon, hogy a következő pillanatban megkönnyebbülsz, sírva fakadsz, vagy dühösen kifakadsz magadból?

Döntésed szerint maradsz inkább döbbent csendben, és dühöngsz magadban bizonyos helyzetekben?

Nem!

Pedig milyen könnyű magunkat és másokat „gyengének” bélyegezni – amikor nem elegendő csupán „akaraterővel” megoldani a problémánkat!

Egy valami indítja el az első reakciónkat, mégpedig az, amit érzünk!

Érzékelünk, és ösztönösen reagálunk – gondolkodás nélkül!

Érzékel valamit a rendszerünk régről, és – mintha egy gyenge pontunkat nyomták volna be – bekapcsol mindaz, amit fogantatásunktól kezdve tanultunk magunkról és a világról.

nature-1063041_1920

Ahogyan most reagálsz, az már egy régi történet…
Amit most érzel, azt már érezted korábban is…

Érzelmi megrázkódtatásokat hordozunk magunkban: kimondatlan szavak, el nem sírt könnyek, akár egy meg nem történt ölelés, avagy sikertelen védekezés emléke, megrekedt energiaként kapcsol be újra és újra – feldolgozásra várva.

Mindaddig, amíg nem azonosítjuk cselekedeteink mozgatórugóit, a történeteink irányítanak bennünket. Újra és újra szembetaláljuk magunkat azokkal a gondolatokkal, melyeket elménk az állandóság biztosítása érdekében kiragadott egy-egy eseményből.

„Már megint kibabráltak velem…”

„Mindig rosszul döntök…”

„Soha nem értenek meg…”

„Állandóan kihasználnak, semmibe sem vesznek…”

„Senki sem szeret…”

„Már megint elrontottam…”

„Mindig lemaradok valamiről…”

„Mások folyton jobbak nálam…”

„Sorozatosan átvernek…”

„Semmi értelme megpróbálnom…”

Számtalan gondolattal korlátozzuk magunkat, miközben észre sem vesszük, hogy e szavak és képek mögött sebezhetőségünk védelme lapul. Elhittük egyszer magunkról, hogy „MÁS”-ok vagyunk, mint lennünk kellene, ezért megtanultunk menekülni érzéseinktől. Folyamatos elkerülésben vagyunk, csak éreznünk ne kelljen azt az űrt, amit magunk helyett a külvilág által szeretnénk betöltetni.

pendulum-828641_1280

Ha a legutóbbi megrázkódtatásoddal kapcsolatban megkérdezed magadtól: „Mikor éreztem még így?” –  akkor rájössz, hogy már nagyon sokszor!

Ugyanazok az érzések és hozzájuk kapcsolódó gondolatok ismétlődnek – különféle környezetben, más-más szereplőkkel -, melyek régebben is fájdalmat okoztak számunkra.

Mintha vonzanánk ezeket az eseményeket…

Elég egy ismerős tekintet, egy olyan kép, illat, szó, mint akkor, régen… Az adott hívóingerekre ösztönösen reagálunk: váratlanul előtör belőlünk az ellenállás, megütközünk, és átéljük jelenlegi, illetve a tudattalanba száműzött eddigi összes keserűségünket. Ezzel együtt automatikusan bekapcsol eddigi megoldási stratégiánk: támadunk vagy pont visszalépünk a cselekvés elől – ahogy megtanultuk.

A traumák hatását nem tompítja, ha már ezerszer végiggondoljuk őket. A múltból származó, feloldatlan érzelmi energia az egyetlen lehetséges módon fejeződhet ki: ha megéljük, megengedjük, kifejezzük!


Ehhez mindenekelőtt meg kell értenünk önmagunk és mások működését. Viselkedésünk törvényszerűségeit megismerve végre tudatosulhat bennünk: döntéseink automatikus cselekvési minták eredményei, melyeket eredetileg a védelmünk érdekében hoztunk létre.

Ezért kell hát visszamennünk oda, ahol még tudtuk, hogy mit szeretnénk, amikor először éreztük azt, hogy máshogy van, ahogy lennie kellene.

Az út Veled kezdődik! Ez az, ami szükséges ahhoz, hogy önmagunkat elfogadjuk, szeressük, megbecsüljük. Amint képessé válunk gondolatainkra ránézni, érzelmeinknek hitelt adni, és megélni azokat, új választásokat hozhatunk.

Csak megértéssel, megéléssel tudunk hatást gyakorolni magunkra, ezáltal másokra!


Bejelentkezés egyéni oldásra: 30/ 483-07-73

Similar posts
  • Evolúció és lélek Élhetek e bolygó bármely pontján, lehetek gyermek vagy felnőtt, egyedülálló vagy kapcsolatban élő, gyermektelen vagy több gyermekes szülő, munkanélküli, közalkalmazott, vállalkozó, – az bizonyos, hogy belőlem nincs másik: egyedi vagyok. Testfelépítésem révén, illetve az érzéseimből, gondolataimból szőtt történetem által mindenkitől különbözöm, ám alapvető szükségleteim, érzelmi igényeim terén mégis azonos vagyok [...]
  • Az egészségről 1948-as megalakulásakor az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: „Az egészség a teljes TESTI, LELKI és SZOCIÁLIS JÓLÉT állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság [...]

Megosztás

Facebook Pagelike Widget