GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY

Sokszor felmerül a kérdés: „A testi-lelki elváltozások mégis hogyan hozhatók kapcsolatba az agy működésével?”.

Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk az agy-lélek-szerv együttműködéséről, csupán az eddigi, tudományosan elfogadott ismereteinkre kell értő szemmel rátekinteni, és őket összekapcsolni.


E kapcsolatot Dr. Ryke Geerd Hamer, német orvos, fizikus, teológus foglalta logikus és biológiai alapokon nyugvó rendszerbe, a saját rákos elváltozásának köszönhetően.

 

Felfedezését – melyben leírta az élő szervezet orvostudományi-biológiai összefüggéseit a lélek, agy és szerv egységeként -, eredeti és hajszálpontos formájában Germán Gyógytudomány® néven ismerhetjük meg Magyarországon.

 

Míg a test és lélek rejtelmeiről szóló ismereteket szinte fenntartások nélkül befogadjuk az életünkbe, addig a biológiánk valódi, logikus működésének nem vagyunk tudatában. Míg a gyógyulást vegyszerektől, vagy csupán mentális folyamatoktól – pl. a pozitív gondolkodástól – várjuk, addig a valódi csodának, a testünkben és a természetben jelen lévő bölcsességnek jelentőséget nem tulajdonítunk. Talán azért, mert úgy gondoljuk, hogy tanulmányaink során mindent elsajátítottunk, amit a mindennapi életünkben tudnunk szükséges.

Holott ez nem így van, hiszen a lényeg kimaradt. Már általános iskolában megtanultuk, hogy az agyunk irányítja a testünket. Vajon miért hagyjuk ki ezt a tényt az elváltozások tekintetében? Tanultunk ugyan az agyról, a testről, idegrendszerről, lehetséges, hogy még a lélekről is egy kicsit, ám ezek bio-logikus kapcsolatáról sajnos nem esett szó. Pedig Ohm, Newton, Pascal törvényeihez hasonlóan Dr. Hamer biológiai természettörvényei is megfelelnek a tudományos kritériumoknak: általános érvényűek, rendszerbe foglalhatóak, felülvizsgálhatóak és visszaellenőrizhetőek.

Igen látványos különbség lenne a jelenlegi félelemalapú és elkerülő viszonyuláshoz képest, ha már gyermekkorban segítséget kapnánk abban, hogy javunkra tudjuk fordítani az agy-lélek-szerv együttműködéséről szóló tudást. Hiszen idejében felismerve és megtapasztalva az összefüggéseket, a saját idegrendszerünk, testünk mesterévé válhatnánk, és megúszhatnánk azt a rengeteg „következmény-konfliktust” és a hatásukra kialakuló elváltozásokat, amelyek miatt később gyógyszerekre, műtétekre szorulunk.


AGYI SZINT

Minden élőlény folyamatos kölcsönhatásban áll a környezetével. Különböző anyagokat veszünk fel és távolítunk a környezetbe. Az oxigén, tápanyag, folyadék felvétele, hasznosítása és kiválasztása – mint életfolyamataink alapja – nem jöhetne létre az anyatermészettel való interakció nélkül.
A külvilágból érkező ingereket (fény, hangok, szagok, ízek, hőmérséklet, nyomás, fájdalom) érzékelnünk, észlelnünk szükséges ahhoz, hogy reagálni tudjunk rájuk. Ezek az érzékletek szolgáltatják a világról alkotott benyomásunk nagy részét, és feldolgozásukban, a válaszreakció elindításában az agy kapja a központi szerepet.

Elménk – szinkronban a szerveinkkel, lelkünkkel – automatikus és ésszerű válaszokat indít el a környezeti hatásokra.
A túlélés és a faj fennmaradásának jegyében, agyunk az evolúció során folyamatosan tökéletesedett. Újabb és újabb agyi területek épültek egymásra, amelyek egy-egy meghatározott szervet irányítva, összehangoltan biztosítják számunkra az életben maradást és a környezethez való, egyre kifinomultabb alkalmazkodást.

Szinte minden teremtmény hasonló idegrendszeri válaszokat ad, amikor veszély fenyegeti. Elménkben genetikailag programozott minden védekezési stratégia, ami a fejlődéstörténet kezdete óta bevált. Az ősibb, mélyebben fekvő területek a test életfunkcióit, az önfenntartást és a szaporodást szabályozzák, és ezekre az alapműködésekre épülve fejlődött ki később minden magasabb rendű élet.

Hamer doktor a fejlődéstörténetet, embriológiát, ezzel párhuzamosan a különböző szövetek viselkedését megfigyelve és rendszerbe foglalva tette érthetővé számunkra a biológiailag logikus működésünket. Ösztönös, akaratunkkal nem irányítható, biológiailag ésszerű reakciók segítenek minket abban, hogy túléljünk.

Dr. Ryke Geerd Hamer több ezer koponya CT és orvosi lelet tanulmányozása alapján felfedezte, hogy minden szerv kivetülése megtalálható az agyban, és ebből kifolyólag minden működés és elváltozás az agy egy bizonyos területének irányítása alatt áll. A szervi elváltozások koncentrikus körökként az agyban is kimutathatóak (Hameri Góc), abban az agyi relében, amely reléhez tartozó szerv a lehető legrövidebb időn belül, a legkisebb energiaráfordítással ki tud minket húzni a pácból.


LELKI SZINT

A „lélek” fogalmát számtalan módon írják körül. A „lelki szint” ebben az esetben arra értendő, amit egy adott helyzetben érzékelünk. Ez az a minőség, amire a ma embere már szinte egyáltalán nem tudatos.

Érző-, élő-lények vagyunk, érzelmi és biológiai szükségletekkel. Érzelmeink és biológiánk között a vegetatív (zsigeri) idegrendszer biztosítja a kapcsolatot. Pl. az alapvető életfunkciók szükségleteitől kezdve (oxigén, táplálék, folyadék), a létbiztonság, védelem, kötődés, valahova tartozás, érintés, kapcsolódás, gondoskodás, a lényünk tisztelete, elfogadás, cselekvőképesség érzésének igénye is mind-mind olyan szükségletek, melyek teljesülésére evidensen számít a testünk és lelkünk egyaránt.

Amennyiben olyan élethelyzetbe kerülünk, amely felkészületlenül, drámaian érint bennünket és magunkban vívódunk rajta – azaz magányosan, elszigetelten éljük meg -, azok a szükségleteink kerülnek veszélybe, amelyek testünk-lelkünk számára magától értetődőek volnának.

Ilyenkor a rendszerünk automata módon kényszerű stresszállapotba kerül, amelynek élettani, érzelmi és mentális változások lesznek a következményei.  Érzelmi változásainkra tudatosulhatunk, hiszen nem másért vannak, mint pont azért, hogy ÉREZZÜK, itt valami nincs rendben, a lelkünk nem ért egyet a történtekkel, illetve, hogy cselekedjünk a nyugalmi állapot visszaállítása érdekében.

Az érzelmek, amelyekkel reagálunk, univerzálisak. Mindannyian megéltünk már szomorúságot, dühöt, szégyent, undort, tehetetlenséget, félelmet, örömöt, kíváncsiságot stb. – viszont más és más helyzetekben, összetételben, intenzitásban éljük meg őket, illetve mindenkinél teljesen egyéni, hogy milyen események váltják ki őket.

Az érzettársítás reflexszerűen jön létre, még mielőtt gondolkoznánk – az értelem és érzelem SZŰRŐJÉT MEGKERÜLVE – az eddigi tapasztalataink függvényében.

 

A drámaian és elszigetelten megélt, váratlanul érkező megütközés, megrökönyödés, ellenállás villámcsapásszerűen ér bennünket. Ennek pillanatát Dirk-Hamer-Szindrómának (DHS) nevezte el Hamer doktor. Ez az a pont, amely egy készenléti állapotba helyez minket – évmilliók óta belénk kódolt sémák alapján. Lelki tusánk ebben a minutumban agyi és szervi szinten is valóságossá válik. Az agyban megjelenik a Hameri Góc, szervezetünkben pedig a már jól ismert stresszállapot veszi kezdetét.

Ez az a stresszállapot, amelyről már rengeteget hallhattunk. Szervezetünk „turbó-üzemmódba” kapcsol az elfogadhatatlannak vélt helyzet megoldása érdekében.

Lelki szinten kényszeresen visszatérő gondolataink jelentkeznek, melyek nem negatív, szégyellnivaló, káros, kiirtandó, megszüntetendő gondolatok, hanem arra mutatnak rá, hogy elakadás van az életünkben. Ennek során keresi elménk a megoldást a sokkot okozó élmény kedvező lezárására, életünk biztonságos mederben való folytatására. Pl.:

  • Ezt képtelen vagyok elfogadni, nem tudok beletörődni…
  • Mi lett volna, ha…?
  • Mondhattam volna azt, hogy…
  • Kár volt azt mondanom, hogy…
  • Azt kellett volna csinálnom, hogy…
  • Ha ezt vagy azt csináltam volna, másként történt volna…
    Stb.

A nyugtalanság, hiperaktivitás, álmatlanság mind-mind a lezáratlan konfliktusaink miatti éberséget, fokozott készenlétet biztosítják.

Semmi sem történik véletlenül, és legfőképpen nem azért, hogy ártson nekünk. Amennyiben megértjük e jelzéseket, máris nyomon lehetünk az okok és megoldások felderítésében.


SZERVI SZINT

Életveszélyben, elfogadhatatlannak vélt helyzetekben a testünk szinkronban reagál a lelki megéléseinkre – agyi irányítással.

Beindul a már jól ismert „üss vagy fuss”- reakció. Stresszhormonok árasztják el a szervezetünket, végtagjainkban összeszűkülnek az erek – hideg lesz kezünk, lábunk -, mérsékelten emelkedik a vérnyomásunk, pulzusunk, vércukrunk, pajzsmirigy-, mellékvese-hormonjaink stb.
Bekapcsol a robotpilótánk: a váratlan, drámai helyzet megoldására fókuszál az AGY-LÉLEK-SZERV elválaszthatatlan egysége.

Ez időben egy biológiailag értelmes túlélőprogram veszi kezdetét (ÉBK – Értelmes Biológiai Különprogram) a testben, azon szerv(ek) érintésével, amelyek irányítóreléjében megjelent a Hameri Góc a sokk pillanatában, egyúttal amelyek szövetszaporulata, elbontása vagy funkciómódosulása a lehető leggyorsabban, a lehető legkevesebb energiabefektetéssel meg tudná oldani az elszenvedett sokkot – a természetben élve.

A biológiai értelem a természet terápiája. A természet nem indít el semmilyen rosszindulatú folyamatot. Mindig csak értelemszerű dolgokat aktivizál.

Biológiailag logikusan gondolkodva, a fejlődéstörténetből kiindulva, a biológiai természettörvények ismeretében tudjuk megérteni a testünk és az egész élővilág működését.

Az önismeret terén szerzett tapasztalatok alapján még idejében a helyén tudod kezelni testi-lelki-szervi megnyilvánulásaidat, és megtalálhatod a számodra legmegfelelőbb megoldást!


Fontos tudni, hogy a Germán Gyógytudomány nem egy módszer vagy terápiás eszköz, és NEM GYÓGYÍTUNK ÁLTALA SENKIT – SAJÁT MAGUNKON KÍVÜL.

E tudást nem a hagyományos orvoslás terápiás eszközei helyett, hanem annak lehetőség szerinti megelőzésére, önmagunk megismerésére érdemes fordítani.

Egy empirikus természettudományról van szó, amely 5 tapasztalati úton szerzett biológiai törvényszerűségen alapul.

Ezeket a törvényszerűségeket a saját életünkben csak mi tudjuk megfigyelni!

Ahányan jöttünk, annyi félék vagyunk. Az érzékelt ingereket az idők során már különbözőképpen értelmezzük, és különbözőképpen reagálunk rájuk.
Hogy kinek milyen reakció indul be egy biológiai konfliktus hatására, az teljesen egyéni.
A saját reakcióidat csak Te tudod felismerni, megtapasztalni, mindenki más csupán egy fiktív képet kap a megéléseidről, választási lehetőségeidről. Így a konfliktusaidat sem tudja megoldani helyetted semmilyen “terapeuta”. Minőségi kapcsolatokat ápolva viszont lelki sokkélményedet kibeszélheted, megértésben, támogatásban részesülhetsz, és sokszor már ilyenkor megláthatod a fényt az alagút végén. Ám a szükséges lépéseket Neked kell kiválasztanod, illetve megtenned.

Hamer doktor tanát a mindennapjainkba építve megérthetjük testünk-lelkünk valódi, biológiailag logikus működését. Ezért is képezi életem és munkám alapját e tudomány – segítve ezzel a természetes, öngyógyító erőnk felfedezését, megértését, kamatoztatását.


 

Megosztás

Facebook Pagelike Widget