VALÓDI ÖNGYÓGYÍTÁS

Az alternatív, természetes gyógymódok legfontosabb jellemzője, hogy a szervezet öngyógyító erejét támogatják és serkentik – a hagyományos orvoslás eszközeit kiegészítve.

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján erősödött, majd született meg bennem az igény arra, hogy a hozzám fordulók aktív résztvételét, azon túl pedig az önállóságát segítsem elő a saját testi és lelki önszabályozó képességük megismerésében, fejlesztésében.

Segítségért fordulni sok esetben érdemes és szükséges, azonban számos módszer irányába olyan hozzáállással fordulnak az emberek, melynek révén a tünetek azonnali elnyomását célozzák meg – azok megismerése helyett -, és kizárják a tevékeny közreműködést a saját, öngyógyító képességek kamatoztatásában.


Pedig mindannyian olyan adottságokkal születtünk, amelyek hatalmas önerőként jelentenének támaszt, megoldást a hétköznapjainkban, illetve megpróbáltatások esetén. Sajnos, idővel ezek a készségek eltompultak, letiltódtak bennünk – köszönhetően annak, hogy a fejlődő ipari társadalom vívmányai, a neveltetésünk ma már nem hagyja jóvá azokat a biológiai, érzelmi szükségleteket és megnyilvánulásokat, amelyek évezredekkel ezelőtt még értelemszerűek voltak minden élőlény számára. Ennek ellenére testünk és lelkünk mélyén ott lapul mindaz a képesség, amelyeket megismerve és használva teljes életet élhetünk. 


De mi is az a “teljes élet”?

A hagyományos és alternatív gyógyászat oktatási anyagában már évtizedek óta szerepel a “bio-pszicho-szociális modell” ismertetése. Elismert tény, hogy a biológiai, élettani sajátosságaink mellett az érzelmi, gondolkodási- és viselkedésbeli működésünk, illetve a társas kapcsolataink szerepét, kölcsönös kapcsolatát is figyelembe kell venni.

Továbbá az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az “egészség” az ember teljes testi, lelki és szociális jól-létét jelenti, nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát.

Mindezek mellett egyre nagyobb teret nyer életünkben a spiritualitás, ezotéria, amely az egymáshoz hasonló jelenségek mögött feltételezett megegyezőségeket, oksági kapcsolatokat, eszmei magyarázatokat kínál a világ és az emberi természet értelmezésére – szimbólumokkal, megszemélyesítésekkel, analógiás gondolatfűzésekkel.

Elméleti ismereteket ugyan bőven elsajátíthatunk életünk – fentebb említett – komponenseiről, azonban legtöbben nem tanulhattuk meg, hogy hogyan kapcsolhatjuk őket össze egymással és magunkkal, illetve hogyan szerezhetünk gyakorlati megtapasztalást jelzéseikről, javunkra fordításukról.


Hogyan képzeljük el a gyógyulást, ha mi magunk nem kapcsolódunk életünk minden összetevőjével?

Elméletben, feltételezések és gondolatok szintjén lehetetlenség valódi tapasztalatot szerezni, tartós változást elérni.

A fejben végzett “munka” legtöbb esetben az elkerülést szolgálja, hiszen totálisan elvág minket a testünktől,  ahol pont maga az élet zajlik és megnyilvánul.

Ezerrel “dolgozunk magunkon”, és általában a gondolkodást használjuk arra, hogy elvonjuk a figyelmet az érzéseinkről,  testi érzeteinkről, természetes folyamatainkról,  amelyek pedig emberi mivoltunk természetes velejárói, létezésünk alapjai.

Embernek születtünk, mégis mindent megteszünk, csak embernek ne kelljen lennünk.

Félünk “érző lénynek” lenni, hiszen születésünk óta arra kondicionálódtunk, hogy érzéseink, megnyilvánulásaink miatt szégyenkezzünk, és meneküljünk az élet testi szintű megélésétől.


Csak biztos alapokra lehet stabilan építkezni.

Ha valóban magunkra szeretnénk találni, akkor önmagunk negatív megítélése, kontrollja helyett le kell jönnünk a „fellegekből”, a fejünkből, ahol az értelmezések, magyarázatok szintjén szándékozzuk átalakítani, elnyomni, legyőzni mindazt, ami a lényünk legmélyén található.
A valódi öngyógyítás a test szintjén kezdődik – itt tudunk életünk alapjaival megismerkedni, itt, ahol az élet maga zajlik, és erre tudunk később “építkezni”.

Érzékelő, érző, „élő”-lények vagyunk – elsősorban biológiai, érzelmi szükségletekkel, amelyek ha nem teljesülnek, a rendszerünk automata módon érzésekkel reagál.

Az érzések felett semmilyen tudatos döntésünk nincs. Ők jönnek és mennek. Automatikusak, belénk programozottak, és a környezetünk érzékelésének hatására jelentkeznek – még a gondolatok, értelmezések előtt – annak érdekében, hogy beindítsanak olyan működéseket, amelyek a túlélésünket szolgálják.

A természet annál sokkal bölcsebb volt, semhogy úgy teremtett volna meg minket, hogy ne használjuk készségeinket. Minden működésünk azért maradt fenn, illetve tökéletesedett az evolúció során, mert bevált. Csak a mai ember szokása, hogy nem ismeri el mindezeknek a szerepét, és emiatt nem is tud velük mit kezdeni.


Honnan tudnánk, hogy valami nincs rendben számunkra, ha nem jelentkeznének automatikusan az érzéseink?

Amíg ellenállással, ítéletekkel viszonyulunk biológiánk, fiziológiánk bölcsességéhez, addig nem értjük, nem tapasztaljuk meg életfolyamataink intelligenciáját. Az előbbi esetben a különböző hatásokra beinduló, automatikus válaszaink megrekedt energiaként, dolgukat be nem végezve, egyre több helyzethez, gondolathoz, érzelemhez tapadnak az idő folyamán.

Amint viszont elismerjük létjogosultságát testünk jelzéseinek, az adott körülménynek megfelelő, adekvát válaszokkal fogunk reagálni a jelenben, és fokozatosan felszabadulnak – az egykor jogosan jelentkező – szerepeink, maszkjaink, árnyékaink, velük együtt a „lefagyásaink”, vagy éppen a „túlreagáló” hozzáállásunk.

Csak ezekkel kapcsolódva, őket átérezve, megélve tudunk tapasztalatot szerezni arról, hogy a biológiánk, fiziológiánk mire van kitalálva, és hogy hogyan kapcsolódik mindez életünk egyéb részeihez.


Ha Te is felhagynál Önmagad ostorozásával, és részt vennél öngyógyító erőid megtapasztalásában, tarts velem az önismereti kurzusaimon!

Ezeken az alkalmakon megtapasztalhatod, hogy intelligens megnyilvánulásoktól menekültél eddig, amelyek mostanáig nem kaptak engedélyt arra, hogy dolgukat elvégezzék.
Fokozatosan szabadítjuk fel magunkban azt a teret, amely gyengéd, megtartó erőként támogat a mindennapi stresszeink kezelésében, és a rég bennünk rekedt traumák kíméletes felengedődését teszik lehetővé.

Hosszadalmasabb folyamatra indulunk, melynek során megtanulunk végre összekapcsolódni saját magunkkal.

Visszahozzuk az életünkbe mindazt a készséget, képességet, amely lényünk mélyén arra vár, hogy újra szabad lehessen.


A közeljövőben 1-1 napos tréningek keretében megérthetjük, mi a valódi szerepe a biológiánknak, az érzelmeinknek, működéseinknek. A megértés mellé pedig hatékony eszközöket kapunk ahhoz, hogy minden részünket egyre inkább arra használjuk, amire ki lett találva, szabad utat engedve ezzel az öngyógyító folyamatoknak.

Bővebb információkkal jövök hamarosan.

 

 

 

Megosztás

Facebook Pagelike Widget